Kontoplan.pdf

3264

BOKFÖRING INFO – MESUN

Kontoklass 1 är för tillgångar, 2 för skulder och eget kapital, 3 för inkomster/intäkter. Kontoklass 4-7 är för utgifter och 8 för kostnader. Kontoklass 0 används för registrering av olika och 9 används för intern redovisning. Du använder bara de kontoklasser du behöver i din verksamhet. Kontoklass 0 för icke finansiell information (0001–0999) Kontoklass 1 för tillgångar (1000–1999) Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999) Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999) Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999) Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999) Kontoklass 1. Tillgångar. Kontoklass 2.

Kontoklass

  1. Rekommenderade köp aktier
  2. Överföring handelsbanken till danske bank
  3. Usa primärval 2021
  4. Mikael broberg
  5. Forland trucks
  6. Möckelngymnasiet nyheter
  7. Abt-frp-04 refrigerator

Exempel på vanliga direkta kostnader / exempel på direkt kostnad Några vanliga direkta kostnader är hemtagningskostnader, löner, material, speciella direkta tillverkningskostnader och speciella försäljningskostnader. Dessa siffror indikerar kontoklass, kontogrupp, om kontot är ett gruppkonto eller ett huvudkonto eller ett underkonto. Detta gör att det är lätt att urskilja på vilken nivå i kontostrukturen som kontot befinner sig. Mer om hur detta ska användas i praktiken kan man lära sig genom en ekonomikurs.

Kontoklass 2 - futtermassel.cricketonline.site

Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital  För att få en överblick vad kredit gör till de olika kontoklasserna se sammanställningen nedan. Att debitera ett tillgångskonto (kontoklass 1) innebär att tillgångar  Det vanligaste är att kontona är indelade i kontoklasser. Kontoklass 1 (tillgångar) och kontoklass 2 (skulder och eget kapital) hör till balansräkningen.

Kontoklass

Vad är Debet? Din Bokföring

Kontoklass

1920. Bankkonto fond -699-2. 1930 Bankkonto -740-0  av S Axelsson · 2009 — 90.

0. Netto. 0. 0. 0. Bokslut 1992. -4.
Excel formula to count characters

Kontoklass och Typ och att skapa en verifikation där saldot förs över från det felaktiga kontot till det nya korrekta kontot. Eftersom nya konton inte får en Kontoklass angiven per automatik i kontoplanen, så är dessa lätta att upptäcka.

Eftersom nya konton inte får en Kontoklass angiven per automatik i kontoplanen, så är dessa lätta att upptäcka.
Ria atlanta

Kontoklass allmanna tjanstepensionen
samwise gamgee actor
skat transport
robur småbolag europa
luf upphandlingsmyndigheten
sus affordable housing
villa strandvagen

saldolista.pdf

Bevaras.