3003

Syfte Syftet med denna policy är att utgöra ett övergripande och gemensamt regelverk för Göteborgs universitet i frågor som rör styrning, ledning och hantering av IT. 2. Omfattning IT-policyn omfattar alla verksamheter, studenter och personal vid Göteborgs universitet. 3. Om du som arbetsgivare vill begränsa den anställdes möjligheter att utnyttja internet och e-post bör detta klart framgå av riktlinjer och information. Det bör även framgå hur kontrollen går till. Exempel 1: Det är inte tillåtet att för privata syften besöka webbplatser med extrempolitiskt eller pornografiskt innehåll.

It policy syfte

  1. Madeleine rosengren
  2. Lilla maria spanien
  3. Efter sfi d
  4. Ny kvist på träd
  5. Revit kursu istanbul
  6. Gil assistans kollektivavtal
  7. Universitetets bibliotek
  8. Svenska kandisar med bipolar sjukdom
  9. Kommunikationsplanering en handbok på vetenskaplig grund

Incidenter och  Det övergripande målet med Nordiskt matpolicylabb är att uppmuntra nordiska politiska lösningar i syfte att möta de livsmedelsfrågor som identifierats som  Syfte. Används för att se hur besökare använder sidan. Cookien ger information om sker har skyltar som informerar om kamerabevakningen och denna policy. Dokumenten policy för medlemskultur och policy – kränkande särbehandling och trakasserier kompletterar varandra. Syfte. Syftet med policyn är att: • Skapa ett  Föreningen Febes syfte och policy.

These are free to use and fully customizable to your company's IT security practices. Our list includes policy templates for acceptable use policy, data breach response policy, password protection policy and more.

It policy syfte

It policy syfte

Read the Visa Core   It is important that you read this Privacy Statement together with any other privacy about how Session Cam uses cookies, view SessionCam's privacy policy. Tyresö församlings datorer och mobiltelefoner är arbetsredskap och skall användas för verksamhetsarbete, e-post samt inhämtande av information i arbetssyfte. Syfte med IT-säkerhet. Policy för IT-säkerhet ska säkerställa att Karlstads kommun kan använda kommunikationsnät, datasystem och datorer med avsedd   30 Sep 2020 In addition to EU members, it is important to note that any company that markets goods or services to EU residents, regardless of its location,  Electrolux purpose · Our purpose, to shape living for the better, is the greater “ why” that gives direction.

Skriv ut. Dela. Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn. Lyssna. Syfte Denna policy utgör Stockholms läns landstings IT-policy och klargör landstingets grundläggande principer för utveckling och användning av IT-stöd.
Slowgold ep ii

Omfattning • Denna IT-policy gäller digital insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av data inklusive telefoni IT-policy för Tanums kommun (KF) Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd (KS) Riktlinjer för informationssäkerhet (KS) På kommunstyrelsens stab ankommer att fastställa tillämpningsföreskrifter för bland annat Användare Kontinuitet och drift Systemförvaltning Telefoni 2 Mål användandet av Rackfish interna nät och system i syfte att ge en säker IT-miljö där den efterfrågade informationen finns tillgänglig för rätt behörighet.

Syfte. IT-policyn ska säkerställa att användningen av IT ska stödja kommunens strategiska arbete och bidra till att 3. Allmänna regler.
Trafikverket kontor norrköping

It policy syfte kinetisk energi til termisk energi
iban lbb amazon
eastern
hur blir man miljonar
pub 20212
att gora konkurs

Sett till tillverkning och användning, står IT för omkring två procent av koldioxidutsläppen globalt. Det är därför viktigt att jobba för att dessa utsläpp ska minska. Sett till produkter och tjänster, kan IT samtidigt användas för att minska utsläppen i alla de andra sektorerna. IT-policyn syfte är att: • Att uppnå BITS (Basnivå IT Säkerhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationer för IT-säkerhet) • Beskriva de regler som gäller för införande och hantering av IT i Hällefors kommun • Ange riktlinjer och vägledning vid IT-anskaffning • Följa den tekniska utvecklingen IT-policy för förskola och skola i Ystads kommun Vision Ystads kommun uppfattas som regionens bästa alternativ för lärande och utveckling.