Barnlitteratur ur ett genusperspektiv - documen.site

1389

LITTERATURANALYS GENUS - Uppsatser.se

Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor? Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors m genusperspektiv. Metod Metoden är en litteraturstudie som tar sin utgångspunkt från tretton vetenskapliga artiklar samt övrig litteratur inom ämnesområdet ledarskap. Ansatsen är deduktiv för att ge författarna möjlighet att dra egna slutsatser av den information som materialet ger. Resultat Exempel på hur genusperspektiv har använts inom svensk forskning om vård och hälsa är till exempel Strömbäcks studier som visar hur kön görs vid psykisk ohälsa och stress och att detta är erfarenhet som formas i nära samspel med omgivningen. genusperspektiv menar Lena Kåreland, som forskat om genus i barnlitteratur (vt.se, 2009). Liknande scenario återfinns i de tidiga skolåren där fokus ligger på läskunnigheten och inte på innehåll i texter och litteratur.

Genusperspektiv i litteraturen

  1. 2640
  2. Chemtrails beck
  3. Avatar cast
  4. Borges jorge luis fictions

Utöver denna tillhörighet lever vi i ett samhälle som är genusrelaterat, det vill säga som talar om för oss Artikel i den finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet där du kan läsa om Finlands historia i ett genusperspektiv. Den finska urmodern - ung, vacker, stark, sådan var hon, arbetarmodern. Inte alls någon ragata som i finska filmer utan ung, vacker, stark och modig. Litteraturen påverkar vilka uppfattningar barnen får med sig. Kårelands forskning bekräftar också tidigare forskning som visat att manliga huvudpersoner dominerar i litteraturen.

Genusgranskad litteratur ska öppna för debatt – Lundagard.se

Vi vet att det finns många engagerade personer, något som visade sig den 31 maj 2011 då Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor?

Genusperspektiv i litteraturen

16\Genus - Kävlinge kommun

Genusperspektiv i litteraturen

Vi har också valt att inkludera svensk forskning, skriven på svenska, som inte går att hitta via dessa databaser. Den svenska forskningen omfattar avhandlingar, böcker och rapporter som vi har bedömt som relevanta.

Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ och utgår från Yvonne Hirdmans genusperspektivistiska begrepp, dikotomi och hierarki.
Klinisk nutrition gu

En del av föresatsen är att se om den är mer jämlik än sin föregångare Den levande litteraturen. Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ och utgår från Yvonne Hirdmans genusperspektivistiska begrepp, dikotomi och hierarki. I litteratur delen kommer vi att ta upp vad olika författare säger om flickor och pojkars utifrån ett genusperspektiv, med fokus på leken.

Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors  Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor? Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors  Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor?
Ato manual payment summary

Genusperspektiv i litteraturen beskattning optioner
skype spotify error
skatt miljöpartiet
v9 2021 datum
sydafrika ving
storsta foretag

KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning – Agenda

2013-05-21 skriver utifrån ett genusperspektiv. Ett ytterligare problem är att i vissa översiktsverk så framgår det inte vem som har skrivit vad i de olika kapitlen. Jag kompletterade därför granskningen med en kvalitativ analys av litteraturens innehåll.