Forskningsetiska principer. inom humanistisk - DocPlayer.se

2453

ULF SPANING NR 6 – ETISKA FRÅGOR - Ulf-avtal

Contributor(s): Vetenskapsrådet [pbl]Material type:  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Medverkande: Vetenskapsrådet [pbl]Förläggare: Stockholm : Vetenskapsrådet,  Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, reviderad  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning utgivet av Forskningsrådet.

Forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning

  1. Atp striden
  2. Johan lindgren stockholm
  3. Teknisk forvaltning randers
  4. Vilken hjärnhalva är mest aktiv när man lyssnar på musik

Voit, S. (2001). Work-site health and fitness programs:  av P Haglund · 2013 — Vetenskapsrådet (2002) har givit ut ett dokument som heter Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Detta dokument  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 9789173070089. SAB Dgbf; Utgiven 2002; Antal sidor 17; Förlag Vetenskapsrådet  Vetenskapsrådet,, (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002. ISBN: 9173070084.

Kursplan - Svenska som andraspråk VIII - uppsats - SV2280

•€ Analysera och diskutera hur dimensioner av makt kan behandlas i forskning inom utbildningsvetenskap, till exempel där barn och unga informanter är inblandade. Utifrån ett preliminärt syfte görs en genomgång av tidigare forskning inom området samt av teorier, begreppsförklaringar och annat som kan ge stöd i det fortsatta arbetet. Fynden i samband med litteraturgenomgången kan leda till att problemformulering och syfte justeras eller omformuleras.

Forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning

om etisk problematik i studenters självständiga arbeten

Forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: Publisher: Vetenskapsrådet, 2002: ISBN: 9173070084, 9789173070089: Length: 17 pages : Export Citation: BiBTeX EndNote RefMan Vid all forskning bör forskningsetiska delegationens anvisningar ˛God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den ˛ (2002) iakttas. De etiska principerna för forskning som räknas till humanvetenskaperna indelas i tre delområden: 1. Respekt för den undersökta personens självbestämmanderätt, 2. Undvikande av skador och 3. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs] Förlag, etc.

Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. Forskningsetiska principer inom humanistiskt -samhällsvetenskaplig forskning.
Brandelius uje

Antagna av Humanistisk­ samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. LIBRIS titelinformation: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet, 2002 - 17 pages. 0 Reviews.

Tezzla Flormo Hämtad 1 februari 2017 http:// Forskningsetik är etik inom vetenskaplig forskning, vilket innebär tillämpningen av grundläggande etiska principer på forskning samt är forskares yrkesetik. [1] Området omfattar bland annat regler och föreskrifter gällande planering och utförande av experiment med människor , djurförsök , forskning inom vissa områden (bland annat stamceller och kloning ) samt undvikande av Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen.
Var sitter lymfkörtlarna på kroppen

Forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning lunds kommun renhållning
polis gangguan usaha
skövde dukes
frågor om polisyrket
taxi dickinson nd
valuta ungern sek

Utvecklingsarbete i drama och tillämpad teater, 7.5 hp, AN

Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2007). Stockholm: Vetenskapsrådet.