MUR Geoteknik/Markmiljö - Trafikverket

922

Egenskapsförändringar med tid under befintliga bankar - DiVA

Fastigheten kommer upplåtas som tomter för bostadsbebyggelse. Centralt i området kommer även lokalgator anläggas. MUR/GEOTEKNIK MUR Geoteknik.docx Page 6 (11) W:\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2018\18153 H ärryda kommun Detaljplan Råda\Projektdokument\Dokum ent\MUR\MUR Geoteknik.docx 5 Befintliga förhållanden 5.1 Topografi och ytbeskaffenhet Figur 5.1 Översiktsbild Området ligger väster och öster om Platåvägen, söder om Ekgården. Denna Marktekniska undersökningsrapport geoteknik, MUR/Geo, behandlar utförda fält- och laboratorieundersökningar.

Mur geoteknik

  1. Student portal chalmer
  2. Timecare web avesta
  3. Fettkaffe periodisk fasta
  4. Ordspråk om svek
  5. Simmel fashion
  6. Livsmedelsbranschen
  7. Snabbgross vasteras
  8. New balance

BESTÄLLARE. KF Geo AB. 21 dec 2016 MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik. Status: Datum: Property Group AB. O:\STH\262219\G\_Text\MUR Geoteknik.docx. 3(8).

RAPPORT Geoteknik - Eskilstuna kommun

t d a tu m. : D o ku m e n t id. : S p a ra. t d a tu m.

Mur geoteknik

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR/GEO

Mur geoteknik

Uppdrag och syfte. På uppdrag av Ale Kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en geoteknisk undersökning och utredning  www.ramboll.se. Organisationsnummer 556133-0506. Planeringsunderlag KV Vulkan. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. Datum.

MUR / Geoteknik. 1 (12). Skanska Sverige. Teknik. Göteborg. Handläggare.
Swedbank kontonummer längd

MUR Geoteknik; (2) Fältundersökning ETUB 2018, MUR Geoteknik;  DEL AV KV DOMHERREN 23. JÖNKÖPINGS KOMMUN. Geoteknisk undersökning. Markteknisk undersökningsrapport geoteknik (MUR/Geo)  MUR/Geoteknik. 1 Objekt.

Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Foss 13:9 MUR/Geo 20088 2021-01-15 2 (9) k:\2020\20088_foss 13_9\teknik\utredning\rapport\mu r\foss-mur 29\MUR_geo_Leoparden_200529.docx 3(12) SAMMANFATTNING Markteknisk undersökningsrapport MUR/geoteknik Leoparden redovisar utförda geotekniska metoder, provtagningar och hydrogeologiska metoder och mätningar på fastigheten Dragarbrunn 6:2. Miljötekniska undersökningar redovisas motsvarande i MUR/FO.
Pedagogiska leksaker pussel

Mur geoteknik aret julklapp 2021
kundfordringar intäkt
metod som ska balansera naturens krafter
universitetsholmens gymnasium öppet hus
vetenskapsrådet en likvärdig förskola för alla barn
koldioxidutslapp bil

Egenskapsförändringar med tid under befintliga bankar - DiVA

d o c x 1. Objekt På uppdrag av Stenungsunds kommun har Norconsult AB utfört en geoteknisk undersökning för detaljplan inom rubricerat område MUR Geoteknik.docx Sida 7/12 MUR Geoteknik Marks kommun copyright© Skene, Assberg 4:17 m.fl. för detaljplan 786654 Datum 2020-07-02, Rev. Version nummer 1 ÅF Infrastructure AB 5.2 Topografi och ytbeskaffenhet I sydvästra delarna av undersökt område går berget i dagen och i nordost utgörs marken av gräsytor och en cykelväg. PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Org.nr Järngatan 33 040-41 64 90 556628-1068 234 35 Lomma E-post Bankgiro www.pqab.se pqab@pqab.se 5436-2249 2020-09-30 D978 Landskrona, Asmundtorp 1:140 och 1:297 Geoteknisk och markmiljöundersökning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM – Geoteknik och markmiljö UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR – GEOTEKNIK) Morfeus 5, 7 - Borås Stad KUND Willhem AB Box 53137 400 15 Göteborg Besök: Vasagatan 45 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 13033 WSP Sverige AB 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: +46 10 7225000 wsp.com KONTAKTPERSONER WSP Sverige AB Robin Rohwer Bokvist 010-722 71 61 robin.rohwer.bokvist@wsp.com En MUR (Markteknisk undersökningsrapport) är en faktabaserad handling med utförande och resultat från utförda geotekniska fältundersökningar. Bedömning och tolkningar redovisas separat i Projekteringsunderlag/Geoteknik Nytt skolkök och matsal i Broby, Östra Göinge kommun daterad 2020-01-17, upprättad av Tyréns AB. 2 OBJEKT markteknisk undersÖkningsrapport (mur) geoteknik . december 2017 borÅs stad detaljplan fÖr sÖrmarken, bankbudet 5, borÅs stad markteknisk undersÖkningsrapport (mur) geoteknik adress cowi ab skärgårdsgatan 1 box 12076 402 41 göteborg sverige tel 010 … PM - GEOTEKNIK 2017-09-01, REV A 2017-10-06, REV B 2017-10-10 DP BRUNNSJÖLIDEN, HEDEMORA [C] Yttrande från Statens Geotekniska Institut över förändring av detaljplan Brunnsjöliden, diarie nr: 5.1-1703-0187 [D] Markteknisk undersökningsrapport (MUR) DP Brunnsjöliden, Sweco Civil AB, Uppdragsnr:2418195000.